Lidmaatschap

Onze vereniging is niet groot, maar heeft naast het sportieve karakter van wedstrijden en lessen rijden, ook ontspanning en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in een jaarlijkse bos- en strandrit, ponykamp en lootje trekken met Sinterklaas. Sinds 2018 organiseren wij ook ‘De Benschopse Dressuurcompetitie’. Een onderlinge wedstrijd waarvoor je geen startpas hoeft te hebben. Iedereen mag dus meedoen! Voor een aantal activiteiten is het noodzakelijk om lid te worden van de vereniging. Zie voor een uitgebreidere omschrijving van de twee soorten lidmaatschappen die wij bieden ons huishoudelijk reglement.

KNHS
Onze vereniging is aangesloten bij de KNHS; de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. De KNHS is het overkoepelend orgaan voor de paardensport in Nederland. De bond behartigt de belangen van de ruiters en verzorgt de wedstrijdadministratie van de basis- en de topsport. Als (rijdend) lid van onze vereniging wordt je ook automatisch lid van de KNHS.

Lid worden?
Om lid te worden van onze vereniging moet je over een eigen paard/pony, danwel leasepaard/pony beschikken. Wij verzorgen geen manegelessen. Wil je meer informatie of een aanmeldformulier ontvangen, neem dan contact op met de secretaris.