Reglement Clubkampioenschappen

Er wordt gestreden om vijf titels: allround paarden, dressuur paarden, allround pony’s, dressuur pony’s, en Bixie’s. Voor het kampioenschap om de dressuurbeker moeten er minstens drie deelnemers zijn; anders wordt er geen apart dressuurkampioenschap verreden. De dressuurruiters rijden dan in handicap mee met de allroundruiters voor de dagprijzen. In principe wordt er dan geen aparte dressuurbeker uitgereikt behalve als een dressuurruiter wint in de gecombineerde groep (allround en dressuur); dan is deze persoon de titel dressuurkampioen waardig.

Dressuur
De dressuurrubrieken worden volgens het KNHS-reglement verreden. Voor mensen die geen officiële wedstrijden rijden wordt een apart winstpuntensysteem gehanteerd. Bij drie winstpunten, behaald bij onderlinge dressuurwedstrijden, promoveert men naar de volgende klasse. De telling hiervan gaat in per 1 januari 2003.

Springen
Het onderdeel springen bestaat uit een klassiek parcours en een barrage. Het klassieke parcours mag uitgereden worden, met een maximum van drie weigeringen per hindernis. Er wordt barrage verreden tussen de deelnemers met hetzelfde resultaat, met uitzondering van mensen die uitgebeld zijn. Mensen die als enige een bepaald resultaat hebben behaald, zijn niet verplicht om barrage te rijden. De strafpunten behaald in het klassieke parcours tellen mee voor de uiteindelijke uitslag. Alleen in het geval van een ex aequo klassering worden ook de strafpunten uit de barrage meegenomen in de berekening van de totaalscore. Voor het barragerijden geldt dat iedereen uitgebeld wordt bij drie weigeringen (dus ook de M en Z-ruiters). Uitgebelde ruiters krijgen standaard 40 strafpunten.

Hoogte
Voor het allroundkampioenschap dient iedereen zijn eigen (officiële) hoogte te springen, behalve die mensen die in aanmerking komen voor de 10 centimeterregel zoals die ook geldt voor de springcompetitie.

10 centimeterregel
Ruiters die al langer dan een jaar geen officiële wedstrijden hebben gereden (met welk paard dan ook), mogen 10 centimeter lager springen dan de officiële hoogte. Dit geldt echter niet als de ruiter met hetzelfde paard bij voorgaande niet-officiële geen gebruik heeft gemaakt van deze regel.

Prijzen
Per groep worden voor ieder apart onderdeel dagprijzen uitgereikt.

Allround kampioenschap Paarden/Pony’s
Voor het berekenen van het allroundkampioenschap worden de strafpunten van het springen afgetrokken van de dressuurscore. Degene met het hoogste resulterende puntenaantal is kampioen.

De te hanteren formule is dus: D-Score – S-score = Totaal

Waarbij D-Score staat voor de behaalde punten in de dressuur, en S-score staat voor de strafpunten gehaald bij het onderdeel springen. Een uitzondering zijn Z-ruiters, zij kunnen meer punten halen bij de dressuurproeven dan de andere deelnemers in hun groep. In hun geval wordt de behaalde score teruggeschaald naar de B t/m M2 scores.

De hiervoor te hanteren formule is: Z-Score x (300/340) = D-Score

Waarbij Z-Score staat voor de score behaald in een Z-dressuurproef, en D-Score voor de dressuurscore na omschaling naar de puntenaantallen die te behalen zijn in de B t/m M2 proeven.
Een rekenvoorbeeld: ruiter 1 haalt in zijn L2 proef 180 punten en met springen 4 strafpunten. Ruiter 2 haalt in zijn Z1 proef 204 punten en met springen 0 strafpunten. De uitslag wordt dan als volgt berekend:

D-Score S-Score Totaal
Ruiter 1 180 4 176
Ruiter 2 180* 0 180

* 204 x (300/340) = 204 x 0,882352941176 = 180

In dit geval wordt Ruiter 2 kampioen.

Bixie kampioenschap
Voor het berekenen van het Bixie kampioenschap worden de behaalde dressuur- en springscores bij elkaar opgeteld. De ruiter met de hoogste totaalscore wordt kampioen.

De te hanteren formule is: D-Score + S-Score = Totaal

Waarbij D-Score staat voor de behaalde punten in de dressuurproef, en S-Score voor de behaalde punten bij het springparcours.
Een uitzondering bij deze groep vormen de B1-ruiters, zij kunnen meer punten halen dan ruiter die een AA/A proef rijden.

De omscholingsformule voor deze categorie is: B-Score x (68/120) = D-Score

Waarbij B-Score staat voor de behaalde punten in een B1 proef, en D-Score voor de dressuurscore omgerekend naar de AA/A puntenaantallen.